top of page

PRIVACYVERKLARING

PETRA JANSEN PERSONAL LIFECOACH

PRIVACYVERKLARING

Petra Jansen personal lifecoach  gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens volgens de richtlijnen Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Als u gebruik maakt van diensten van Petra Jansen personal lifecoach dan hebben wij gegevens van u en evt. uw kind nodig. Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), of via het contactformulier met mijzelf of via de mail. Denk hierbij aan:

• Naam

• Geboortedatum

• Adresgegevens

• Telefoonnummer / mobiel nummer

• Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)

• E-mailadres

• Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

 

Waarom is dat nodig?

Petra Jansen personal lifecoach heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van werkzaamheden om voor u een persoonlijk voedingsadvies te kunnen opstellen. In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’. Deze gegevens worden alleen gebruikt wanneer er daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

 

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Petra Jansen personal lifecoach bewaart uw persoonsgegevens tot 7 jaar na beëindiging van het voedingsadvies.

 

Delen met anderen

Indien noodzakelijk zal Petra Jansen personal lifecoach uw gegevens met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling).Petra Jansen personal lifecoach heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht. Petra Jansen personal lifecoach zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om uw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Petra Jansen personal lifecoach een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Petra Jansen personal lifecoach blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

 
Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@petrajansenpersonallifecoach.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

 

Beveiliging

Petra Jansen personal lifecoach neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via het telefoonnummer 06 22 504 688 of via info@petrajansenpersoanllifecoach.nl

Meer informatie

Heeft u vragen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens door Petra Jansen personal lifecoach dan kunt u contact opnemen met onze privacy medewerker via het algemene telefoonnummer of via info@petrajansenpersonallifecoach.nl. Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

bottom of page